Boende

Välkommen som hyresgäst hos

LH Fastighetsförvaltnings AB.

Kontaktpersoner:

LH Fastighetsförvaltnings AB

Eva-Lena Andersson  021-13 08 50     info@lh-fastigheter.com

Anders Abrahamsson 070-320 42 95   info@lh-fastigheter.com

 

 

Fastighetsskötare

Se informationstavla i trapphus entre`.

 

Felanmälan kan ske till samtliga personer ovan.

 

Bredband:

Denna fastighet är ansluten till Telenor från och med 1/6-18.

Bredbandsuttag finns i hallen i eran lägenhet.

(Boende i fastigheten Skepparbacken 2-4 har sitt bredbandsuttag inne i klädkammaren ovanför dörren.)

Mer info.  www.telenor.se

Felanmälan tele. 020-222 222

 

TV:

Telenor

Tv uttag i vardagsrum.

Felanmälan tele. 020-222 222

 

Telefon:

Telia

Telefonuttag (första uttag i hall ev. kök.)

Mer info. www.telia.se

Felanmälan tele. 90 200

 

Inflyttning:

Ordinarie flyttdagar är första vardagen i varje månad och din lägenhet finns tillgänglig från kl. 12.00.

Information om var du kvitterar ut dina nycklar får du vid kontraktskrivningen.

 

Besiktning:

Innan du flyttar in gör vi en besiktning, där fel och brister noteras.

Besiktningen görs när lägenheten är tom och städad.

Påträffar du brister eller fel i din nya lägenhet, eller är städningen bristfällig, kontakta oss direkt.

Om inte dessa skador anmäls kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar.

 

Hyran:

Hyran måste betalas i förskott varje månad, senast den sista varje månad.

 

Nycklar:

Observera att vid förlust av nycklar svarar varje hyresgäst själv för eventuella kostnader för låsbyte.

Om ni behöver få eran lägenhet upplåst av hyresvärd/fastighetsskötare debiteras ni en kostnad för detta.

 

Hänsyn:

Tänk på dina grannar om du spelar musik, ser på tv eller liknade. Du kanske stör dina grannar?

Det är förbjudet att mata fåglar från balkongen och fönsterbleck.

Om du har husdjur, tänk då på att många människor lider av allergi eller är rädda för djur.

Balkonglådor skall sättas på insidan av balkongräcket och inte ut mot det fria.

 

Tvättstuga:

Ny tvättid får inte bokas förrän tvätt tiden är förbrukad.

Tvättid får bokas med maximalt 3 tvättpass/dag.

Har inte tvättpasset tagits i bruk inom 30 minuter är det förbrukat.

Varje hyresgäst svarar själv för städning av tvättstugan.

Överlämna alltid tvättstugan i sådant skick du själv önskar finna den när du själv påbörjar ett tvättpass.

 

Sopor:

Dina sopor källsorterar du och lämnar i våra soprum.

Det är absolut förbjudet att ställa ut sopor i trapphus eller i källar/vindsutrymmen.

Viktigt att ni sorterar och lägger i rätt kärl i soprummet.

Om ni har större mängd kartong/plast vid ny köp (in/ut flytt). Kontakta fastighetsskötaren så kan vi

eventuellt hjälpa till att transportera bort det i mån av tid.

 

Förvaring av cyklar och barnvagnar:

Det är förbjudet att ställa cyklar och barnvagnar i trapphuset.

Cyklar parkeras i cykelställ på gården eller förvaras i cykelrum.

Barnvagnar förvaras i cykelrum eller i lägenhet.

Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många giftiga gaser vid brand.

Cyklar och barnvagnar utgör ett hinder vid utrymning om de förvaras i trapphus.

 

Parkering:

Parkeringsbevis skall förvaras synligt i vindrutan på bilen.

Om du har motorvärmare tänk på att det är förbjudet att ha motorvärmarkabeln kvar i skåpet om

den ej är ansluten till bilen.

Kabeln kan vara farlig för barn och djur. Strypning eller strömförande.

 

Garage:

I garage får endast uppställning av bil ske. Inget upplag av möbler,annan förråds verksamhet, eller hobbyverkstad.

Parkering utanför garage får endast ske under kortare stund.

 

Gästparkering:

Gästparkeringen är till för hyresgästernas gäster och inte hyresgästerna själva.

 

Åtgärder utförda i lägenheten av hyresgästen.

Om du på egen bekostnad målar eller tapetserar din lägenhet är det ett par saker du bör tänka på innan

du sätter igång.

Arbetet skall alltid vara fackmannamässigt utfört.

Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller felaktigt material eller

extrem färgsättning har används.

Arbete med el och vatten får endast utföras av fackman. (samt hyresvärdens godkännande)

Man får ej ta bort takkontakter vid montering av taklampor.

Om det sker blir ni ersättningsskyldiga vid flytt.

 

Avflyttning:

Har ni bestämt er för att flytta?

Kontakta  LH Fastighetsförvaltning AB.

Tänk på att uppsägningstiden räknas från och med det närmaste månadsskifte efter som vi som

hyresvärd har mottagit er uppsägning och gäller tre kalendermånader framåt.

När ni har sagt upp er lägenhet kontakta LH Fastighetsförvaltnings AB för att beställa tid

för besiktning.

Besiktning utförs vardagar mellan kl. 08.00 till 16.00.

 

Flyttstädning:

Alla vill flytta in i en ren och fräsch lägenhet.

Om inte din lägenhet är ordentligt städad när du flyttar måste vi debitera dig för dessa kostnader.

Se broschyren Städtips inför flyttningen.

Kan fås av LH Fastighetsförvaltnings AB.

 

Brandskyddsregler.

Balkonger:

Var uppmärksam på att förvaring av gasolflaskor får vara högst P11 storlek(26l).

Brandfarlig vätska i behållare högst 25 liter. Förvara gärna behållare i skåp för

att skyddas mot väder och vind.

Gasol eller koleldade grillar får ej användas på balkongen.

 

Barnvagnar:

I våra fastigheter får  inte barnvagnar och barnvagnsinsatser finnas uppställda i

trappuppgångar utan skall förvaras i cykel/barnvagnsutrymmen eller i lägenhet.

Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många giftiga gaser samt att dom

utgör ett hinder vid utrymning.

 

Blinkande lysrör:

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand. Vid fall där blinkande lysrör

upptäcks skall detta omedelbart meddelas till vårat kontor så att det kan åtgärdas

av fastighetsskötaren.

 

Brandvarnaren:

I varje lägenhet skall det finnas en brandvarnare. Om du inte har en brandvarnare

monterad i din lägenhet så kontakta oss.

Det är viktigt att ni kontrollerar funktionen regelbundet på brandvarnaren,detta gör

du genom att hålla testknappen intryckt till brandvarnaren tjuter till.

Om den inte tjuter kan det vara dags att byta den. När batteriet börjar vara dåligt

varnar brandvarnaren genom ett litet pipljud.

Observera att brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte medtagas

vid avflyttning.

 

Cyklar:

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum.

Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

 

Dörrar:

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får ej ställas öppna.

 

Enskild lägenhet:

Sprayburkar  och gasolflaskor av högst 5 liters storlek eller annan brandfarlig

vätska i behållare av högst 10 liters storlek får förvaras i lägenhet.

Detta gäller även inglasad balkong eftersom den räknas som lägenhet.

 

Vind och källarförråd:

Brandfarlig vara får ej förvaras i vinds och källarförråd.

 

Motorcyklar:

De får förvaras i källare unders vissa förutsättningar.

Inregistrerade fordon får ej förvaras i källare. Kravet är att tankarna är tömda.

Motorcyklar skall parkeras i garage eller parkeringsplats.

 

Mopeder:

Mopeder får förvaras i cykelrum med bensin i tanken.

Max 3 st mopeder per cykelrum.

Motorerna får ej startas inomhus.

 

Garage:

I garage får endast uppställning av bil /mc ske. Inget upplag av möbler ,annan

förrådsverksamhet, eller hobbyverkstad.

Obs inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk som finns

placerad i bil.

 

Gångar i källar och vindsutrymmen.

Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte

blockeras eller belamras med gods.

 

Returpapper och grovsopor:

Returpapper och grovsopor så som kartonger eller liknade får ej förekomma i

fastighetens allmänna delar.

 

Tobaksrökning:

Tobaksrökning får ej förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

 

Utrymningsväg:

Dörrar i utrymningsväg får aldrig blokeras.

 

Öppen eld:

Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkong.

 

Ställ inget brännbart i trapphuset.

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand kan få stora konsekvenser.

Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar,

tidningar och kartonger.

 

Blockera inte trapphuset.

Framkomligheten får ej hindras.

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.

Även ambulanspersonal med bår måste komma fram.

 

Stäng inne branden!

Brinner det i din lägenhet ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig.

Då sprider sig inte röken och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Är trapphuset rökfyllt stanna kvar i din lägenhet med lägenhetsdörren stängd.

 

Vi arbetar kontinuerligt med brandskyddsronder för att öka tryggheten

och säkerheten i våra fastigheter.

Vi kontrollerar alla gemensamma utrymmen och åtgärdar eventuella brister.

Hyresvärden

Anders Abrahamsson

Eva-Lena Andersson

 

GDPR

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vill därför att du läser vidare för att veta mer.

En personuppgift är all slags information som kopplas till dig som person, t.ex. namn,adress,kontaktuppgifter sam telefonnummer och e-postadress.

Personuppgiftansvarig

Vi är personuppgiftansvariga för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag på vårt uppdrag.

När du ställer dig i vår bostadskö (om företaget är anslutet till bostadsförmedling utgår nedanstående information)

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi,om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning,hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndighet och behandlar anställnings intyg,andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning,uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss p.g.a av att vi ej kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för  att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut avier och hanterar dina betalningar,när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi t.ex. att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störning i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådana överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagade, beslut om förvaltare eller god man raderar vi efter två år efter att åtagandet eller beslut har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut.

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtal, beslut från socialnämd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmatrial (t.ex. betalningar) kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter.

Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst  meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta.

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till myndigheten, Datainspektionen.

Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.