Föreningsgatan 27-33

Antal lägenheter: 31 st Område: Blåsbo
Antal ettor: 5 st Antal fyror: 1 st
Antal tvåor: 8 st Antal femmor: 3 st
Antal treor: 13 st Antal sexor:

Samtliga lägenheter uthyrda.