Kristiansborgsallén 5

Antal lägenheter: 18 st Område: Kristiansborg
Antal ettor: 6 st Antal tvåor: 12 st

Samtliga lägenheter uthyrda.